TranslateKarate Client - Open Source gettext aplikácia

Toolkit pre programátora

Ľahká integrácia pre programátora
 • Žiadna API implementácia
 • Žiadna zmena zdrojového kódu

Editor pre prekladateľa

Jednoduchý interface pre prekladateľa
 • Translation memory pre projekt
 • Google Translate je implementovaný

Workflow pre majiteľa projektu

Prehľad celého workflow pre majiteľa projektu
 • Kontrola stavu a progresu
 • Manažuje prekladateľov a jazyky

TranslateKarate Client - Open source rozhranie pre internacionalizáciu (l10n & i18n)

TranslateKarate Client je open source nástroj pre tvorbu lokalizácie.
TranslateKarate Client číta a dekomponuje správy zo zdrojového kódu. 

TranslateKarate Client beží pod PHP servrom, v následujúcej zostave:
 • Apache
 • Light HTTP or
 • nginx
TranslateKarate Client má prístup do lokálneho adresára, kde uchováva súbory vo formáte gettext:
 • .po súbory
 • .potsúbory
 • .mosúbory
V nastaveniach, developer nastaví funkcie, ktoré definujú Správy na preklad, pre - prekladateľov.

Nie je potrebný prístup do zdrojového kódu. 

Stiahnuť open source lokalizačný nástroj