Funkcie

Nástroje na preklad a lokalizáciu

  • Podporujem mnoho štandardov (Vrátane XML, strings, Android and iOS/iPhone formáty, PHP array, gettext a viac)
  • Verzovanie prekladových textov
  • Priamy preklad a publikácia

Spolupráca na preklade

  • Zdieľanie prekladov s ostatnými
  • Komunikačné nástroje
  • Možnosť prekladu s našimi partnermi

Projektový manažment

  • Sledovanie aktuálneho stavu
  • Správa prekladateľov